Zwroty i reklamacje

Reklamacja

Jeżeli zakupiona rzecz ma wadę, masz prawo złożyć REKLAMACJĘ, w której określisz swoje wymagania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu opisanego na karcie produktu (tj. do stanu zgodności z umową).
Jak złożyć Reklamację?

 Na dole strony głównej kliknij w formularz reklamacji. Wypełnij i wyślij.
 W przeciągu krótkiego okresu czasu otrzymasz maila z podsumowaniem.
Reklamacja została złożona ! Poczekaj na kontakt naszej obsługi, pamiętaj na rozpatrzenie mamy 14 dni.
W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Internetu (a zatem co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) przysługuje Ci ponadto PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY na podstawie ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).
To do Ciebie - jako Konsumenta należy wybór podstawy złożenia reklamacji.
Kontakt (pn. - pt. 9 - 17)
Tel.:785-710-001
Tel/fax: 75-62-70-917 

email:estymator2@o2.pl

Zwrot

Zwrot (jeżeli zakupiony artykuł nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go zwrócić bez podania przyczyny)
Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie Meble Estyma produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).
Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji.
Jak dokonać zwrotu?

Na dole strony głównej kliknij w formularz zwrotu. Wypełnij i wyślij.
W przeciągu krótkiego okresu czasu otrzymasz maila z podsumowaniem.
Odeślij Towar pod wskazany w mailu Adres, dodatkowo podaj na przesyłce numer zamówienia (Nie jest to warunek konieczny jednak znacznie przyśpiesza zwrot kosztów transakcji)
Do momentu odbioru przesyłki przez nasz magazyn jesteś właścicielem towaru.
W razie problemów zawsze możesz skontaktować się z nami, wysyłając maila na adres estymator2@o2.pl
WAŻNE
zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadkach w niej wskazanych (m.in. w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na specjalne zamówienie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb);
przesyłka nie może być nadana za pobraniem.
Ty– jako Konsument – ponosisz jednak koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Meble Estyma zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy spośród zawartych w ofercie sprzedaży).
Pamiętaj o tym, że zwrotu pieniędzy dokonujemy do 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki.
Zachęcamy Cię również do zapoznania się z pełną treścią REGULAMINU, umieszczonego na naszej stronie internetowej.
W razie pytań dotyczących Twojego zwrotu, napisz do nas na adres estymator2@o2.pl

Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
W przypadku kiedy reklamacja dotyczy tylko części produktów, prosimy o dołączenie kopii rachunku lub paragonu wraz z protokołem reklamacji.

 

Załącznik - odstąpienia od umowy na odległość

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

Adresat:          (Proszę wpisać adres

właściwy do

odstąpienia od umowy)

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia:          ………………………………………………

Data odbioru:                ………………………………………………

 

Zgodnie z postanowieniami § 7. Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

  • Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………
  • Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

Imię i Nazwisko Kupującego: ………………………………………………

Adres Kupującego:                 ………………………………………………

                                               ………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………

Data i Podpis Konsumenta

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik -  protokół reklamacji produktu

PROTOKÓŁ REKLAMACJI PRODUKTU

 

 

 

 

Wypełnia Kupujący

 

Dane Kupującego:                               ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Data sprzedaży:                                   ………………………………………………………………………

Data odbioru:                                       ………………………………………………………………………

Dane Dowodu zakupu:                         ………………………………………………………………………

Dane reklamowanego Produktu:           ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Dodatkowy opis Produktu:                    ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Opis przyczyny reklamacji:                    ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Żądanie Kupującego:                            ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

 

 

……………………………………….

Data i podpis Kupującego

 

 

 

Wypełnia Sprzedawca

 

Protokół nr:                                          ………………………………………………………………………

Sporządzony dnia:                                ………………………………………………………………………

Data wpłynięcia reklamacji:                   ………………………………………………………………………

Sposób rozpatrzenia reklamacji:            ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

 

 

……………………………………….

Podpis Sprzedawcy oraz pieczęć firmowa

Kontakt

Zadzwoń: 785 710 001

Napisz: estymator2@o2.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.